Latvijas skolas soma

Bungu bunkurs

Mūziķis Rūdolfs Dankfelds sadarbībā ar teātra režisori Lauru Grozu pie-dāvā Latvijas skolu jauniešiem īpaši veidotu digitālu sarunu par sitama-jiem instrumentiem, kas ļaus ieskatīties, kas notiek pagrabstāvā, un pie-dalīties muzikālā un izglītojošā procesā.

“Bungu Bunkurs” ir intriģējoša un noslēpumaina vide, kurā mīt dažādi sitamie instrumenti no tuvām un tālām zemēm. Tie klusi un pacietīgi gaida mūzikas piedzimšanas brīdi, kad atkal tiks celti virszemē – uz koncertzāļu skatuvēm, lai piedalītos mūzikas radīšanas burvībā.

Tad nu kopīgiem spēkiem apskatīsim, kā latviešu izcilākie komponisti tos pielieto savā oriģinālmūzikā, ieelposim pasaules gaisu, pētīsim saikni starp orķestra sitamajiem instrumentiem un bungu komplektu, ap-gūsim Latvijas mūzikas vēsturi un aktivizēsim abas smadzeņu puslodes.
Šīs sarunas uzdevums ir iedvesmot citam citu, jo Rūdolfa pieredze, sadarbojoties ar daudziem Latvijas vadošajiem populārās, džeza un akadēmiskās mūzikas izpildītājiem, ir unikāla. Skolēniem būs iespēja arī praktiski līdzdarboties un attīstīt savu ritma izjūtu.